SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum

OM kód: 203033/018 | 4028 Debrecen, Kassai út 25.

Intézmény logo

Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Erasmus+ A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben

A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben

A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben (Opportunities for the development of digital education in vocational training) című 2021-1-HU01-KA210-VET-000034570 azonosítószámú pályázatot nyert el iskolánk  a Szatnmárnémetiben működő Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi"-val közösen. 

A tervezett programok megvalósítására 30.000 Euró támogatást nyertünk. A 24 hónapos programsorozat keretében célunk a pandémia következtében bevezetett online oktatás tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatainak bevezetése a jelenléti oktatásba a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében. A partnertalálkozók során feladatunk a  tanulókat fejlesztő XXI. századi oktatás, a tanulási és innovációs készségek fejlesztését elősegítő digitális megoldások, lehetőségek összegyűjtése, rendszerezése majd kipróbálása és alkalmazása. A pályázat megvalósítása nyomán nemzetközi és hazai jó gyakorlatok adaptálásával fejlődik a két iskolában folyó oktatás, az oktatás digitalizációja. 

 

Online projekt  

2022. október és 2023 január között valósítottuk meg a két iskola oktatói és diákjai aktív részvételével az első online projektünket. A közös munka eredményeként egy telefonra optimalizált bemutatót készítettünk. A fenntartható fejlődés témaköréből a szakmáinkhoz kapcsolódó témákat emeltük ki. Célunk olyan energiatakarékos megoldások bemutatása, melyek segítségével komfortos környezetet alakíthatunk ki otthonunkban. A szakmai munkát a fenntartható fejlődés, a jó lét és a jól lét témakörének feldolgozása előzte meg, valamint az iskolába járáshoz kapcsolódó CO2 kibocsájtás mértékét számoltuk ki.

A közös munka online alkalmazások segítségével valósult meg. Az adatgyűjtéshez, tanulói vélemények gyűjtéséhez Mentimetert (https://www.mentimeter.com/), Office365 (https://www.office.com/) alkalmazásokat használtunk. A közösen szerkesztett bemutató a Canva (https://www.canva.com/) oldalán készült el.

Az online alkalmazások segítségével a két iskola tanulói a távolság ellenére is tudtak közösen dolgozni, az egyes témákat részletesen feldolgozó prezentációkat együtt szerkeszthették. Az így végzett munka a szakmai oktatás keretében is jól kamatoztatható tapasztalatokat adott a projektben résztvevő oktatók számára.

Az elkészült bemutató itt érhető el.

 

- I. találkozó 2022.04.06-08. - Debrecen
 
Április 4-5-6-án Debrecenben a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolában találkoztak a programban résztvevő oktatók. A Liceul Technologic „Constantin Brancusi” és a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola oktatói a három nap során megismerkedtek az Erasmus+ online felületeivel, műhelymunka keretében a jövő iskolájáról és a jelen jó gyakorlatairól készítettek egy-egy projektmunkát, bemutatót.
A jó hangulatban telt találkozó során a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola bemutatta az iskolát, az itt tanulható szakmákat. A bemutatás során a Romániából érkezett vendégek megismerkedtek a szakképzés magyarországi rendszerével. A műhelymunkák keretében összegyűjtött jó gyakorlatok, sikeres módszerek bemutatására, kipróbálására a következő találkozók teremtenek alkalmat.
A digitális oktatás lehetőségeiről, kihívásairól tartott online előadást Prievara Tibor. A gondolatébresztő előadást a projektben közvetlenül résztvevők mellett a két iskola oktatói is megtekinthették.
A közös munka május 4-én Szatmárnémetiben folytatódik.
 

- II. találkozó 2022.05.04-06. - Szatmárnémeti

Május 4-5-6-án Szatmárnémetiben találkoztak a programban résztvevő oktatók. A Liceul Technologic „Constantin Brancusi” és a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola oktatói a három napon során a motiváció témakörét járták körül, műhelymunka keretében a tanulói motiváció fokozásához alkalmazható online felületeket, alkalmazásokat ismertek meg.
A jó hangulatban telt találkozó során megismerkedtünk a Google oktatási platformjával. Az elméleti bemutatót követően a Google Classroom használatát a gyakorlatban is kipróbálhattuk.
A tanulás iránti motivációval témakörében Frigy Szabolcs István a Bólyai Tudományegyetem oktatója tartott érdekfeszítő  előadást. A gondolatébresztő előadás során a jövő oktatásáról, a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről is hallhattak az érdeklődők.
A közös munka 2022 őszén Debrecenben folytatódik.

A partnertalálkozók, műhelymunkák előadásai, bemutatói és a jó gyakorlatok itt érhetőek el.

- III. találkozó  2023.02.15-17. - Szatmárnémeti

Február 15-17-én Szatmárnémetiben találkoztak a programban résztvevő oktatók. A Liceul Technologic „Constantin Brancusi” és a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola oktatói a három nap során a felzárkóztatás témakörét járták körül, műhelymunka keretében a tanulók felzárkózását segítő, a lemorzsolódás elleni küzdelemben hatékonyan alkalmazható online felületeket, alkalmazásokat ismertek meg.
A jó hangulatban telt találkozó során megismerkedtünk a Romániában hivatalosan elfogadott oktatási portálokkal. A Romániai Máltai Szeretetszolgálat Szatmárnémeti Kirendeltségén tett látogatás során bepillantást nyertünk az iskolarendszeren kívüli felzárkóztatás, tanuló támogatás munkájába.
Az oktatásba otthonról online bekapcsolódó diákok bőrébe bújva egy biológia órán is részt vettek az oktatók, melyet műhelyfoglalkozások követtek. Ahol a tanulói érdeklődést felkeltő online alkalmazásokat, honlapokat, kiadványokat mutattak be egymásnak a résztvevők.
A közös munka 2023 áprilisában Debrecenben folytatódik.

A találkozón készült bemutatók, jógyakorlatok ide kattintva érhetőek el.

 

- IV. találkozó 2023.04. 19-21. - Debrecen

Április 19-21-én Debrecenben találkoztak a programban résztvevő oktatók. A Liceul Technologic „Constantin Brancusi” és a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola oktatói a három nap során a tehetséggondozás témakörét járták körül, műhelymunka keretében a tehetségígéretek kibontakoztatását segítő, a tehetséggondozásban hatékonyan alkalmazható módszereket, online felületeket, alkalmazásokat ismertek meg.

A témára való ráhangolódás Papp Dávid asztalosmester műhelyében kezdődött. Papp Dávid 2017-ben a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola diákjaként országos I. helyezést ért el a Szakma Kiváló Tanulója versenyen asztalos szakmában.

A XXI. századi oktatás témakörét járta körül Tószegi Attila a Microsoft Innovatív Iskolák program vezetője, a Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola igazgatója online eladásában. A hallgatóság megismerkedhetett a Microsoft oktatási víziójával, a jövőben szükséges munkavállalói kompetenciákkal.

Az Építech Tehetséggondozó Műhely munkáját testközelből is megismerhették a résztvevők. A műhely vezetője, Kiss Gergely Tamás többek között a 3D nyomtatás, LEGO Robot, Arduino és  Raspberry Pi programozás lehetőségeit, ezekhez kapcsolódó tehetségígéretek kompetenciafejlesztésének kapcsolatát mutatta be.

Műhelymunka keretében a humán, reál és szakmai munkacsoportok osztották meg jógyakorlataikat egymással.

- V. találkozó 2023.05.03-05. - Debrecen

Május 3-5 között Debrecenben találkoztak a programban résztvevő oktatók. A Liceul Technologic „Constantin Brancusi és a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola oktatói a három nap során az alapkompetenciák fejlesztésének problémáival, lehetőségeivel foglalkoztak. Műhelymunka keretében a tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztését segítő, a szakképzésben alkalmazható módszereket, online felületeket, alkalmazásokat ismertek meg.  

 
A témára való ráhangolódást Kindrusz Pál mérés-értékelési szakértő, a Debreceni Egyetem oktatójának előadása segítette. Az előadásában Kindrusz Pál a személetváltás fontosságára hívta fel a figyelmet, a kompetencia alapú, kritériumorientált mérés alapjaival ismertette meg a hallgatóságot. A tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat foglalta össze Méhész Balázs előadása, melyet gyakorlati példákkal, tanórákon kipróbált jó gyakorlatokkal egészítettek ki Tibáné Ujkéri Anita, Kiss Gyöngyi és Jókay Pál előadásai. Az előadások során bemutatott jó gyakorlatokat a találkozó résztvevői ki is próbáltak, melyet aktív eszmecsere követett a jó gyakorlatok adaptálhatóságára fókuszálva. 
 
A tanulás során megszerzett képességek, készségek rögzítéséhez, a hazai fogalmak Európai Unión belüli megfeleltetéséhez kiválóan használható Europass felületével is megismerkedtek a résztvevők Méhész Balázs bemutatóján keresztül. Az https://europass.hu/ és az https://europa.eu/europass/hu oldalak a pályaorientációhoz, nemzetközi tapasztalatszerzéshez és karrierépítéshez is hatékony segítséget nyújtanak a diákoknak és az oktatóknak egyaránt. 
 
A találkozón készült bemutatók, jógyakorlatok ide kattintva érhetőek el.
 
 
- Eredmények bemutatása 2023.09.21-22 - Szatmárnémeti
 
A projekt eredményeiről számolt be Szatmárnémetiben szeptembeer 21-22-én a Liceul Technologic „Constantin Brancusi és a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola munkacsoportja. A "Dariu Pop" Pedagógusok Házában Harca Marioara igazgató asszony köszöntötte a megjelent középiskolák és a tanfelügyelőség vezetőit. A projekt eredményeiről Pop Olivia igazgatóhelyettes, a partneriskola szakmai vezetője számolt be részletesen. Az egyes találkozók témáit felelevenítő előadásán keresztül a meghívott iskolák képviselői bepillantást nyertek a projekt menetébe, megismerkedtek az elért eredményekkel. A bemutatott jógyakorlatokat a vendégek magukkal is vihették egy QR-kóddal ellátott szórólap segítségével. A kódot beolvasva a projekt honlapján keresztül olvashatóak a jógyakorlatok, a találkozó témaköreit feldolgozó előadások.
A találkozó második napján műhelymunka keretében osztották meg a két iskola részéről a projektben résztvevő oktatók a jógagyakorlatok adaptálásának tapasztalatait. 
A projekt zárórendezvényére 2023. október 19-20-án kerül sor Debrecenben.
 
 

- Projektzáró rendezvény - 2023. 10. 19-20. - Debrecen

A projekt eredményeiről számolt be Debrecenben október 19-20-án a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola és a Liceul Technologic „Constantin Brancusi” munkacsoportja. A rendezvényen résztvevő oktatók három témával ismerkedhettek meg az első nap délelőttjén workshopok keretében.

A plenáris előadások során a projekt alatt zajlott, a tanulók és az oktatók digitális írástudását elemző mérések eredményei ismertette Jókay Pál. Molnárné Danku Mária előadásában egy tanári mobilitási pályázat eredményeit mutatta be. Jelen pályázatunk eredményeit, jógyakorlatait, az ezeket összefoglaló kiadványt, a projekt honlapját és a jógyakorlatok gyűjteményét Méhész Balázs a projekt szakmai vezetője mutatta be.

2023.10.19-én délután a Debreceni Szakképzési Centrum iskoláinak képviselői számára Kovács Zsolt igazgató úr köszöntője után Méhész Balázs tartott tájékoztató előadást a pályázat megvalósításának tapasztalatairól, eredményeiről és a „kisléptékű partnerség” pályázati konstrukció lehetőségeiről.

2023.10.20-án a humán, reál és szakmai munkacsoportok a jógyakorlatok adaptálásának tapasztalatait vitatták meg. Véleményüket, gondolataikat egy-egy összefoglaló elemzésben összegezték.

A projektet a jövőbeni együtt dolgozás reményében zártuk. Mindkét iskola keresi a jövőbeni lehetőségeket az oktatói és tanulói projektek megvalósításához.


A projekt eredményeit összefoglaló kiadvány itt érhető el.

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.

GALÉRIA

Erasmus + A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben I. találkozó

I_talalkozo-1360.jpg
I_talalkozo-1391.jpg
I_talalkozo-1399.jpg

GALÉRIA

Erasmus + A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben II. találkozó

Erasmus_2022_05-1677.jpg
Erasmus_2022_05-1658.jpg
Erasmus_2022_05-1681.jpg

GALÉRIA

Erasmus + A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben III. találkozó

III_partner_talalkozo (3 of 58).jpg
III_partner_talalkozo (4 of 58).jpg
III_partner_talalkozo (15 of 58).jpg

GALÉRIA

Erasmus + A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben IV. találkozó

IV_partner_talalkozo-5200.jpg
IV_partner_talalkozo-5219.jpg
IV_partner_talalkozo-5226.jpg

GALÉRIA

Erasmus + A digitális oktatás fejlesztési lehetőségei a szakképzésben V. találkozó

V_partner_talalkozo-5445.jpg
V_partner_talalkozo-5460.jpg
V_partner_talalkozo-5474.jpg

GALÉRIA

Erasmus+ Eredmények bemutatása

Disszeminacios_talalkozo_Szatmar-6277.jpg
Disszeminacios_talalkozo_Szatmar-6281.jpg
Disszeminacios_talalkozo_Szatmar-6293.jpg

GALÉRIA

Erasmus+ Projektzáró rendezvény

Zarotalalkozok_DB-6625.jpg
Zarotalalkozok_DB-6777.jpg
Zarotalalkozok_DB-6711.jpg

Partnereink

SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum


Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola

4028 Debrecen, Kassai út 25.

Telefon: 06 52/525-350

E-mail: igazgato@epitechdszc.hu

OM azonosító: 203033/018

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002420


2024Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola